Inkomstförsäkring

Precis som när det gäller mycket annat, som man bör tänka på som egenföretagare, så bör man aldrig teckna den första bästa inkomstförsäkringen man hittar när man vill ha en inkomstförsäkring för lönen, utan istället jämföra flera av dem innan man tecknar något, då skillnaderna olika inkomstförsäkringar emellan är relativt stora, vilket gör att den som har tid att göra en ordentlig jämförelse av flera olika inkomstförsäkringar i regel kan hitta en betydligt bättre inkomstförsäkring än den som väljer sin inkomstförsäkring på måfå.

Dels förekommer det nämligen avsevärda skillnader i villkoren för olika inkomstförsäkringar, och dels kostar de även olika mycket. Några av de viktiga skillnaderna gällande villkoren att känna till är bland annat:

  • Att hur stor lönen som man maximalt kan försäkra skiljer sig åt.
  • Att hur många dagar man kan få ersättning för med hjälp av försäkringen skiljer sig åt.
  • Att kvalificeringstiden, dvs. tiden du måste ha försäkringen innan du kan få ersättning med hjälp av den skiljer sig åt. För de flesta inkomstförsäkringar är kvalificeringstiden 12 månader, men det finns inkomstförsäkringar med så kort kvalificeringstid som 7 månader och varianter med så lång kvalificeringstid som 18 månader, och allt däremellan.
  • Att vem som kan teckna försäkringen, dvs. de krav som ställs på dig som inkomsttagare, också kan skilja sig åt från försäkring till försäkring.

 

I regel är de flesta inkomstförsäkringar avsedda för en viss bransch, så det är viktigt att du endast tittar på de inkomstförsäkringar som är avsedda för just din bransch när du jämför inkomstförsäkringar. Det brukar vara lätt att räkna ut vilken premie man skulle få betala för försäkringen tack vare premiekalkylatorer som finns på försäkringsgivarens hemsida, och när du väl hittat den inkomstförsäkring som du tycker passar dig allra bäst bör du även kunna ansöka om denna direkt via försäkringsgivarens hemsida i de allra flesta fall.